MONDOÑEDO NA MEMORIA


nº 2. abril 2022

Número monográfico, homenaxe a Cándido Carreiras Domenech no 75º aniversario do seu pasamento.

ISSN 2660-8324 (en liña)

Dep. Legal: LU 62-2020

(PDF)


1. xuño 2020

Número monográfico, conmemorativo do centenario da sociedade Mondoñedo y Distritos, fundada en Bos Aires o 22 de agosto de 1920.

ISSN 2660-8324 (en liña)

Dep. Legal: LU 62-2020

(PDF)