18 de novembro de 1918: Mondoñedo no Manifesto da Asamblea Nazonalista de Lugo

manifesto (imaxe orixinal)

Mondoñedo tamén estivo presente aquela “noite do 18 de Samartiño do mil novecentos dazaoito” no Teatro Lugo-Salón de Lugo. Entre os asambleístas asinantes figura o entón cronista oficial de Mondoñedo (érao desde o 25 de abril de 1917) e membro correspondente da RAG, don Eduardo Lence Santar Guitián.
Aquel manifesto, froito da I Asamblea Nazolista celebrada en Lugo os días 17 e 18 de novembro, constitúe o verdaderio tránsito do rexionalismo ao nacionalismo, o inicio dun percorrido que está a piques de cumprir o primeiro século cando en 1916 conmemoremos o centenario da fundación dos promotores deste movemento: as Irmandades da Fala.

-Manifiesto da Asamblea Nazonalista de Lugo (Ler/descargar)
(+ Dietario de Mondoñedo)