Crónica das San Lucas 2016: Guy Parbleu, halóxeno parlante (Xe Freyre)

guy-parbleu-haloxeno-parlante-xfreyre

“Crónicas das San Lucas”, serie que publica La Voz de Galicia-A Mariña nos días das Feiras e Festas máis antigas de Galicia.

Relatos de Antón Meilán, Lionel Rexes, Francisco Piñeiro González, Antonio Reigosa, César Morán, Bernardo Penabade, Xe Freyre, e Fran Bouso. Ilustra Antón Caxoto.