Mondoñedo na Memoria 1920: Abril

O día 3 ía ter lugar a subasta das obras para a reconstrución da ponte de Tronceda pero pospúxose para o 3 de xullo. O día 6 ten lugar a contratación oficial de pesas e medidas do partido. Apróbase un novo imposto ou taxa aplicable a vendedores de froitas e outros produtos tanto na praza de abastos como noutros puntos da cidade.

O novo alcalde, José María Álvarez-Mon, encama quince días por enfermidade pero recupérase ben.

Guillermo Alarcón Castaño, novo mestre da escola de Lousada, en Sasdónigas. Por razóns de saúde, renuncia como mestre de capela de música da catedral, León Díaz Rubín.

Aprobado polo Ministerio de Fomento o proxecto de tranvía entre Ribadeo e Mondoñedo. La Voz de Mondoñedo anuncia o comezo das obras para o mes de maio xa que se consignan nas Cortes dez millóns de pesetas para o comezo dos traballos e volven os enxeñeiros a Mondoñedo.


Serie: ‘Mondoñedo na Memoria 1920′ (Xaneiro) ( Febreiro) (Marzo) (Abril) (Maio) (Xuño) (Xullo) (Agosto) (Setembro) (Outubro) (Novembro) (Decembro).