MONDOÑEDO NA MEMORIA

nº 4. Mondoñedo, xuño 2023

Número monográfico  dedicado ao centenario do discurso da mestra mindoniense Andrea López Chao no I Congreso de Mujeres de Cuba

Edita: Antonio Reigosa. Deseño cabeceira: Xosé Vizoso. Deseño e maquetación: Diego Núñez. Imprime: Imp: Mancebo.

Colaboran neste número: Andrés García Doural, Violeta Ramos Valdés, Arantxa F. Crespo, Roxana Rodríguez Rodríguez, Patricia Ares Muzio e Antonio Reigosa.

ISSN 2660-8324 (en liña)

Dep. Legal: LU 62-2020

(PDF)

 

nº 3. Mondoñedo, outubro 2022

Número monográfico  dedicado ao 150º aniversario da Imprenta Mancebo: “1870-2020. De H. Mancebo a Suc. de Mancebo. 150 anos imprimindo en Mondoñedo”.

Edita: Antonio Reigosa. Deseño cabeceira: Xosé Vizoso. Deseño e maquetación: Diego Núñez. Imprime: Imp: Mancebo.

Colaboran neste número: Fernando López González, Suso Robles, Xosé Vizoso e Antonio Reigosa.

ISSN 2660-8324 (en liña)

Dep. Legal: LU 62-2020

(PDF)


nº 2. Mondoñedo, abril 2022

Número monográfico, homenaxe a Cándido Carreiras Domenech no 75º aniversario do seu pasamento.

Edita: Antonio Reigosa. Deseño cabeceira: Xosé Vizoso. Deseño e maquetación: Diego Núñez. Imprime: Imp: Mancebo.

Colaboran neste número: Andrés García Doural, Daniel Río ‘Caxigueiro’, Xosé Vizoso e Antonio Reigosa.

ISSN 2660-8324 (en liña)

Dep. Legal: LU 62-2020

(PDF)


nº 1. Mondoñedo, xuño 2020

Número monográfico, conmemorativo do centenario da sociedade Mondoñedo y Distritos, fundada en Bos Aires o 22 de agosto de 1920.

Edita: Antonio Reigosa. Deseño cabeceira: Xosé Vizoso. Deseño e maquetación: Diego Núñez. Imprime: Imp: Mancebo.

ISSN 2660-8324 (en liña)

Dep. Legal: LU 62-2020

(PDF)