Mondoñedo na Memoria 1920: Decembro

Eleccións, Eleccións… Felipe Lazcano y Morales de Setién chega a Lugo en tren o 3 decembro e ponse rumbo a Mondoñedo para comezar a campaña electoral. Da importancia que lle daba este candidato a estas eleccións dá unha boa idea saber que pagou unha páxina de promoción en Mundo Gráfico (Mundo Gráfico 1.12.1920 p. 3) […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Novembro

Aínda que o proxecto do ferrocarril segue adiante nos papeis, este mes prende o lume pra a as eleccións a Cortes a celebrar en decembro! Loita total! O goberno de Madrid quere ter deputado polo distrito de Mondoñedo e presenta a Florencio Álvarez-Ossorio y Farfán de los Godos fronte a Felipe Lazcano y Morales de […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Outubro

Ata Mondoñedo chega a polémica sobre a cuestión de si “La casa de la Troya” de Pérez Lugín era plaxio ou non. Ramón Fernández Mato (1889-1980), autor da exitosa obra teatral “Muros de oro” e moi vencellado a Mondoñedo a ao Valadouro, envíalle un telegrama a Lugín desde Mondoñedo para darlle apoio: “Saludo al admirable […]

Ler máis
Mondoñedo, retrato urxente

Máis ca retrato, este é un bosquexo que nestes días esfumados en penumbra vén perfilado en confinado silencio. Manuel María dixo que Mondoñedo parece “unha man a medio abrir”, o venerable médico e escritor, Manuel Leiras Pulpeiro, que se parece a unha “cunquiña deleitosa, onde todo frolece e todo medra”, e Álvaro Cunqueiro que señorea […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Setembro

Nos primeiros días do mes regresa a Mondoñedo, despois de pasar unha temporda na súa casa de Santiago, o bispo Juan José Solis Fernández (1849-1931), bispo de Mondoñedo desde 1907 ata o seu falecemento. Leonardo Rodríguez, exministro de abastecementos e deputado por Chantada, achégase a Mondoñedo xunto co deputado Lazcano. Preparan contenda electoral. Os mindonineses […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Agosto

As nodrizas da Casa Inclusa teñen sen cobrar os haberes de 1918 e os primeiros 3 meses de 1919. Cóntase que cobren o 7 de agosto. Constitúese diante do notario Barja a Sociedad Mindoniense de Cabotaje, construtora e armadora de buques, presidida por Antonio Maseda Bouso. Nos asteleiros da Espiñeira vaise comezar a construír un barco […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Xullo

No Boletín Oficial do Centro Gallego de Bos Aires publícase o nomeamento de Patricio Freyre Rivas, natural de Mondoñedo, como practicante-interno do Hospital Sanitario. Cursaba naquel entón quinto curso de Medicina na Universidade de B. Aires. Voda de postín O día 8, en cerimonia celebrada na casa da noiva, casan María Arango Lamas e Antonio […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Xuño

Anunciase a inmediata instalación do teléfono urbano. Para a montaxe do centro teléfonico comisiónase ao xefe da oficina local, Vicente Giménez. Hai preocupación no concello polo estado lamentable de moitas rúas e edificios, e de varios nichos do cemiterio. Sinálase como exemplo do estado ruínoso o tramo que vai desde a rúa Sarmiento á actual […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Maio

Créanse as escolas de Oirán e O Carme. Chega a Mondoñedo persoal técnico da División Hidráulica do Miño para comprobar o proxecto de traída de augas á cidade. Comezan a airearse na prensa conflitos internos na Socieda de Obreros Católicos. O domingo, día 16, constituiuse no Seminario Conciliar o Sindicato Agrícola Católico. G. Álvarez Gallego, […]

Ler máis
Mondoñedo na Memoria 1920: Abril

O día 3 ía ter lugar a subasta das obras para a reconstrución da ponte de Tronceda pero pospúxose para o 3 de xullo. O día 6 ten lugar a contratación oficial de pesas e medidas do partido. Apróbase un novo imposto ou taxa aplicable a vendedores de froitas e outros produtos tanto na praza […]

Ler máis